D-41
Koniec strefy zamieszkania
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania
Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-40, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-40.
  • Znak może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-41-view