D-43
Koniec obszaru zabudowanego
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego
Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wyjeżdżają z takiego obszaru.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-43 umieszcza się po prawej stronie drogi, w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do kierunku przeciwnego.
  • Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące miejscowości, to na ich granicy nie umieszcza się znaku D-43, a w odległości do 50 m za znakiem E-17a wskazującym wjazd do następnej miejscowości umieszcza się znak D-42 stanowiący potwierdzenie kontynuacji obszaru zabudowanego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-43-view