D-45
Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania

Znak D-45 „koniec strefy parkowania” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata.

Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju co znak D-44.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-45-view