D-49
Pobór opłat
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd
Znak D-49 „pobór opłat” stosuje się w celu uprzedzenia o miejscu na jezdni głównej autostrady lub drogi ekspresowej, w którym pobierane są opłaty za przejazd.

Znak umieszcza się w odległości 1000 m przed stacją poboru opłat.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-49-view