D-4a
Droga bez przejazdu
Oznacza początek drogi bez przejazdu
Znak D-4a „droga bez przejazdu” stosuje się w celu oznaczenia wjazdu na drogę, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. Stosuje się go również na drodze, która ma połączenia z innymi drogami, ale tworzą one układ zamknięty, a wyjazd z obszaru jest możliwy tylko w miejscu wjazdu

Sposób umieszczania znaku

Znak D-4a umieszcza się bezpośrednio za skrzyżowaniem

Zaleca się stosowanie znaku D-4b przy zmianach organizacji ruchu powodujących czasową nieprzejezdność drogi oraz w sytuacjach, gdy znak D-4a może być trudny do zauważenia przez kierujących.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-4a-view