D-5
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą, przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego
Znak D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” stosuje się w celu poinformowania kierujących o pierwszeństwie wjazdu na zwężony odcinek drogi przed pojazdami jadącymi z przeciwnego kierunku.

Sposób umieszczania znaku:

Znak D-5 umieszcza się w odległości do 20 m przed początkiem zwężonego  odcinka drogi, którego przeciwległy kraniec został oznakowany znakiem B-31.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-5-view