D-52
Strefa ruchu
Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu
Znak D-52 „strefa ruchu” umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-52-view