D-6
Przejście dla pieszych
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi
Znak D-6 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnię przejścia stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-6 umieszcza się w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów.
  • Na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych zaleca się stosowanie znaku dwustronnego, a przy jezdniach jednokierunkowych znak D-6 należy powtarzać po lewej stronie.
  • Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokości ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10 m zaleca się umieszczenie dodatkowych znaków D-6 nad jezdnią. W miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości dopuszcza się nanoszenie lic znaków D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.
  • Dla oznaczenia miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci pod znakiem D-6 umieszcza się tabliczkę T-27.

Gdzie stosować:

  • Należy stosować przy wszystkich przejściach dla pieszych.
  • Jeżeli przejście zostało wyznaczone na drodze, na której dopuszczalna prędkość pojazdów jest większa od 60 km/h, lub na odcinku międzywęzłowym, to należy dodatkowo stosować znaki A-16.
  • Jeżeli nawierzchnia jezdni nie nadaje się do umieszczenia znaku poziomego oznaczającego przejście dla pieszych, a istnieje potrzeba ustalenia przejścia, przejście to można wyznaczyć tylko znakami D-6, umieszczając je po obu stronach drogi (zaleca się znaki dwustronne).

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-6-view