D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi
Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-6b umieszcza się w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów.
  • Na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych zaleca się stosowanie znaku dwustronnego, a przy jezdniach jednokierunkowych znak D-6b należy powtarzać po lewej stronie.
  • Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokości ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10 m zaleca się umieszczenie dodatkowych znaków D-6b nad jezdnią. W miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości dopuszcza się nanoszenie lic znaków D-6b na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.
  • Dla oznaczenia miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci pod znakiem D-6b umieszcza się tabliczkę T-27.

Gdzie stosować:

  • Znak D-6b stosuje się w każdym przypadku, gdy na jezdni został wyznaczony przejazd dla rowerzystów występujący obok przejścia dla pieszych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-6b-view