D-7
Droga ekspresowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej
Znak D-7 „droga ekspresowa” stosuje się w celu oznaczenia początku lub kontynuacji drogi ekspresowej.

Sposób umieszczania znaku:

  • Na początku drogi ekspresowej.
  • Na początkach łącznic wjazdowych lub na innych drogach dojazdowych do dróg ekspresowych.

Gdzie stosować:

  • Znak D-7 z tabliczką T-1a umieszcza się na drodze ogólnodostępnej, której przedłużeniem jest droga ekspresowa, w odległości 1000 m przed jej początkiem oraz dodatkowo za ostatnim skrzyżowaniem znajdującym się w odległości mniejszej niż 1000 m od początku drogi ekspresowej.
  • Jeżeli wjazd na drogę ekspresową następuje z drogi leżącej w obszarze zabudowanym, to pod znakiem D-7 umieszcza się D-43 „koniec obszaru zabudowanego”. Znak D-7 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych, kierujących ruch do drogi ekspresowej, umieszczonych na drodze, z której następuje wjazd na drogę ekspresową.
  • Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd którą pobierana jest opłata, stosuje się dodatkowe oznakowanie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-7-view