D-9
Autostrada
Oznacza początek lub kontynuację autostrady
Znak D-9 „autostrada” stosuje się w celu oznaczenia początku lub kontynuacji autostrady.

Sposób umieszczania znaku:

  • Na początku jezdni głównej autostrady.
  • Na początku łącznic wjazdowych.
  • Znak D-9 z tabliczką T-1a umieszcza się na drodze ogólnodostępnej, której przedłużeniem jest autostrada, w odległości 1000 m przed jej początkiem oraz dodatkowo za ostatnim skrzyżowaniem znajdującym się w odległości mniejszej niż 1000 m od początku autostrady.
  • Jeżeli wjazd na autostradę następuje z drogi leżącej w obszarze zabudowanym, to pod znakiem D-9 umieszcza się znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego”.
  • Znak D-9 z tabliczką T-28 umieszcza się na początku łącznic wjazdowych na płatny odcinek autostrady oraz na jezdni głównej autostrady bezpłatnej na ostatnim węźle przed punktem poboru opłat. W odległości 1000 m przed znakiem D-9 z tabliczką T-28 umieszczonym na jezdni głównej umieszcza się dodatkowo znak D-9 z tabliczkami T-28 i T-1a.
  • Na początku odcinka autostrady bezpłatnej będącej kontynuacją autostrady płatnej umieszcza się znak D-9 z tabliczką T-28a wskazującą koniec odcinka autostrady, za przejazd którym pobierana jest opłata.
  • Znak D-9 umieszcza się obok znaku E-15c z numerem autostrady, na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych umieszczonych na drodze, z której następuje wjazd na autostradę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-9-view