Drogowskazy od E-2a do E-5 występujące w wielu odmianach stosuje się w celu wskazania kierunku dojazdu do miejscowości lub dzielnic miast.

Wymiary drogowskazów zależą od liczby i rodzajów napisów, znaków itp. oraz obowiązującej dla danej drogi wielkości liter.

Rodzaje drogowskazów do miejscowości lub dzielnicy są następujące:

  • drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f,
  • drogowskazy E-3 w kształcie strzały do miejscowości wskazujące numer drogi,
  • drogowskazy E-4 w kształcie strzały do miejscowości podające do niej odległość,
  • drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta.