E-2a
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2a umieszcza się obok jezdni i wskazuje na skrzyżowaniu kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZanki-E2a-view