E-2b
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2b stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu kierunków do miejscowości lub dzielnic miasta przy czym umieszczany jest nad jezdnią.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-2b-view