E-2c
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2c stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu kierunków do miejscowości lub dzielnic miasta przy czym umieszczany jest obok jezdni na autostradzie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-2c-view