E-2d
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2d stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu kierunków do miejscowości lub dzielnic miasta przy czym umieszczany jest nad jezdnią na autostradzie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-2d-view