E-2e
Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2e stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu kierunków do miejscowości lub dzielnic miasta przy czym umieszczany jest przed wjazdem na autostradę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-2e-view