E-3
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Znak E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi” stosuje się w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu drogi lub jako uzupełnienie informacji podanej na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrębie skrzyżowań innych niż o czterech wlotach.

  • Stosowany jest na drogach krajowych i wojewódzkich.
  • W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 można umieszczać na drogach wylotowych z miasta w celu wskazania kierunku do drogi krajowej lub wojewódzkiej.

Umieszczanie znaku E-3:

  • na odgałęzieniach dróg dwujezdniowych,
  • na skrzyżowaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku,
  • na wylotach ze skrzyżowań z ruchem okrężnym w miejscach zapewniających najlepszą widoczność dla kierującego pojazdem,
  • na skrzyżowaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie przed skrzyżowaniem drogowskazu tablicowego.
  • Drogowskazy E-3, z wyjątkiem umieszczonych w obrębie skrzyżowania dla potwierdzenia kierunku, umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od skrzyżowania.
  • Jeżeli na wlocie zastosowano pas wyłączania, to E-3 umieszcza się na początku tego pasa.
  • Jeżeli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogowskazie tablicowym podano dla jednego kierunku dwie nazwy miejscowości kierunkowych, to na drogowskazie E-3 powtarza się te nazwy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-3-view