E-5a
Drogowskaz do centrum miasta
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do centrum miast
Znak E-5a „drogowskaz do centrum miasta” stosuje się w celu wskazania dojazdu do dzielnicy śródmiejskiej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-5a-view