E-12
Drogowskaz do punktu widokowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-12 „drogowskaz do punktu widokowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do punktu, z którego istnieje dogodna możliwość obserwacji rejonów o walorach krajobrazowych.

  • Zasady stosowania takie same jak drogowskazu E-7.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-12-view