E-12a
Drogowskaz do szlaku rowerowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.

  • Na znaku zamiast symbolu roweru może być umieszczany symbol trasy pieszej wskazujący kierunek do rozpoczynającego się lub przebiegającego w pobliżu szlaku turystyki pieszej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-12a-view