E-7
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi” stosuje się w celu wskazania dojazdu do tego obiektu.

  • Jeżeli w danej miejscowości lub rejonie znajduje się kilka obiektów  tego samego typu, wówczas dopuszcza się umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-7-view