E-8
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do plaży lub miejsca kąpielowego.

  • Na znaku E-8 zamiast symbolu plaży może być umieszczany symbol jeźdźca na koniu wskazujący kierunek do ośrodka jazdy konnej.
  • Zasady stosowania takie same jak drogowskazu E-7.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-8-view