E-9
Drogowskaz do muzeum
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-9 „drogowskaz do muzeum” stosuje się w celu wskazania dojazdu do muzeum.

  • Na drogowskazie umieszcza się nazwę muzeum oraz nazwę miejscowości, jeżeli jest on ustawiony poza granicami administracyjnymi tej miejscowości.
  • Umieszczany jest na wniosek właściwego terytorialnie organu administracji państwowej do spraw kultury.
  • Zasady stosowania takie same jak drogowskazu E-7.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E9-view