E-6
Drogowskaz do lotniska
Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku
Znak E-6 „drogowskaz do lotniska” stosuje się w celu wskazania kierunku do lotniska (portu lotniczego).

  • Na znaku obok symbolu umieszcza się nazwę lotniska.
  • Bezpośrednio przed dojazdem do poszczególnych obiektów portu lotniczego stosuje się odmiany drogowskazu E-6 z napisami wskazującymi rodzaj obiektu (krajowy, cargo, odloty, nr terminalu itp.).

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-6-view