E-6a
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku
Znak E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej” stosuje się w celu wskazania kierunku do stacji kolejowej lub przystanku kolejowego obsługującego ruch pasażerski.

  • Dopuszcza się zamiast symbolu stosowanie napisu „PKP”.
  • Jeżeli znak wskazuje kierunek do stacji obsługujących wyłącznie ruch towarowy, na znaku umieszcza się napis „Dworzec towarowy”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-6a-view