E-6b
Drogowskaz do dworca autobusowego
Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku
Znak E-2b „drogowskaz do dworca autobusowego” stosuje się w celu wskazania kierunku do dworca autobusowego.

  • Dopuszcza się stosowanie, zamiast symbolu, napisu z nazwą przedsiębiorstwa, którego pojazdy odprawiane są na dworcu, np. „PKS”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-6b-view