E-21
Dzielnica (osiedle)
Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla.
Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” stosowany jest, w razie potrzeby, w miastach w celu lepszej orientacji kierujących pojazdami.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-21-view