E-17a
Miejscowość
Oznacza wjazd do miejscowości
Znak E-17a „miejscowość” stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wjeżdżają do określonej znakiem miejscowości.

  • Znak ma wysokość 530 mm, a długość podstawy zależy od długości nazwy miejscowości i powinna wynosić co najmniej 1000 mm.
  • Umieszczany jest przed pierwszymi zabudowaniami miejscowości.
  • Jeżeli pierwsze zabudowania lub skrzyżowanie znajdują się w pobliżu granicy administracyjnej miejscowości, znak E-17a należy umieścić na tej granicy.
  • W przypadku miejscowości, której zabudowania są znacznie oddalone od granicy administracyjnej miejscowości, znak E-17a umieszcza się w odległości 50-100 m przed pierwszymi zabudowaniami.
  • Jeżeli granica pomiędzy miejscowościami przechodzi wzdłuż drogi, to znak wskazujący miejscowość położoną po lewej stronie drogi umieszcza się po lewej stronie drogi.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-17a-view