E-18a
Oznacza wyjazd z miejscowości
Znak E-18a „koniec miejscowości” stosuje się w celu wskazania wyjazdu z miejscowości.

  • Umieszczany jest w tym samym przekroju drogi co znak E-17a.
  • Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza się umieszczanie znaku E-18a po lewej stronie drogi na odwrocie tablicy E-17a.
  • W przypadku gdy obszary zabudowy dwóch miejscowości położone przy jezdni jednokierunkowej łączą się ze sobą, znak E-17a umieszcza się nad znakiem E-18a.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-18a-view