E-19a
Obwodnica
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta
Znak E-19a „obwodnica” stosuje się w celu wskazania kierunku do obwodnicy miasta. Znaki umieszcza się na drogach doprowadzających ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-19a-view