E-22a
Samochodowy szlak turystyczny
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak E-22a „samochodowy szlak turystyczny” stosuje się w celu wskazania początku samochodowego szlaku turystycznego oraz jego kontynuacji na skrzyżowaniach.

  • Na znaku umieszcza się nazwę szlaku, symbol oraz strzałkę wskazującą kierunek szlaku.

Znaki umieszcza się na początku samochodowego szlaku turystycznego oraz na skrzyżowaniach dla wskazania kierunku szlaku

GAZnaki-E-22-view