E-22c
Informacja o obiektach turystycznych
Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Znak E-22c „informacja o obiektach turystycznych” stosuje się w celu wskazania obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych..

  • Na znaku umieszcza się nazwę obszaru oraz symbole atrakcji turystycznych.
  • Znaki umieszcza się przy drogach wjazdowych do obszaru.

GAZnaki-E-22-view