E-15a
Numer drogi krajowej
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi
Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-15a-view