E-15b
Numer drogi wojewódzkiej
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi
Znak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-15b-view