E-15d
Numer drogi ekspresowej
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi
Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-15d-view