E-15e
Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi
Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu” stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na drogę wojewódzką, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 100 kN

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-15e-view