E-16
Numer szlaku międzynarodowego
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi
Znak E-16 „numer szlaku międzynarodowego” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową.

  • Znak stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych.
  • Numery oznaczające te drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej, bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku.
  • Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych:
    • na początku i końcu drogi oznaczonej numerem drogi międzynarodowej,
    • przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będąca drogą międzynarodową krzyżuje się z inną drogą krajową.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-16-view