GAZnaki-C-11_1 C-11
Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku.
Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.
Znak C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku” stosuje się w celu wskazania kierującym możliwości ominięcia wysepki (przeszkody w jezdni) z dowolnej strony, nie powodując zmiany zamierzonego kierunku jazdy.

Sposób umieszczania znaku

Po prawej stronie znaku nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku.

Nie należy stosować znaku C-11 jeżeli zastosowano tablicę U-4 (szczegółowe informacje znajdują się w szczegółowych wytycznych w załączniku nr 4).

Znak C-11 umieszcza się:

  • przed skrzyżowaniami, przez które możliwy jest przejazd dwoma jezdniami w tych samych lub różnych poziomach,
  • na początku wysepki lub przeszkody dzielącej jezdnię.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: