GAZnaki-C-13_16_2_1 C-13/16-1
Droga dla pieszych i rowerów.
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla ruchu pieszych i kierujących rowerami.
Znak C-13/16a „droga dla pieszych i rowerów” stosuje się jeżeli droga ta rozdziela się na dwie osobne drogi przeznaczone jedna dala rowerów, druga dla pieszych.

Zasady umieszczania znaku

Znak ten umieszcza się na początku każdej drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerów.

Jeżeli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu pojazdów innych niż rowery np. pojazdów zaopatrzenia nie stosuje się znaku C-13/16a. W takich  przypadkach stosuje się znak B-1 z tabliczką T-22 oraz tabliczkę wskazującą jakich innych pojazdów zakaz dotyczy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: