GAZnaki-C-16a_1 C-16a
Koniec drogi dla pieszych.
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: