GAZnaki-C-17_1 C-17
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” stosuje się, jeżeli konieczne jest wskazanie kierunku przejazdu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Sposób umieszczania znaku

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne oznakowanie znakami B-13a tych wlotów ze skrzyżowania, na które zabroniony jest wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Na znaku C-17 umieszcza się znak C-2, C-4 lub C-5, jeżeli za skrzyżowaniem tylko na jednej drodze dopuszczony jest wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, a znaki C-6, C-7 lub C-8, jeżeli przewóz materiałów niebezpiecznych dopuszczony jest na dwóch drogach za skrzyżowaniem.

Znak C-17 morze być stosowany na dużych placach postojowych, terminalach odpraw celnych itd. w celu wskazania kierunku do miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: