GAZnaki-C-19_1 C-19
Koniec używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Znak C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” stosuje się w miejscu, w którym warunki terenowe umożliwiają jazdę bez konieczności stosowania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Sposób umieszczania znaku

Znak C-19 zaleca się stosować jako składany lub na tablicy o zmiennej treści i zasłaniania wraz ze znakiem C-18

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: