GAZnaki-C-2_1 C-2
Nakaz jazdy w prawo za znakiem
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.
Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w prawo za znakiem.

Znak ten stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo.

Sposób umieszczania znaku:

Na skrzyżowaniu typu „T” znak C-2 umieszcza się na:

  • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej,
  • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej.

Na skrzyżowaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza się na wlocie, jeżeli:

  • droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony,
  • wjazd zarówno w drogę poprzeczną w lewo, jak i w drogę na wprost został zamknięty.

Zastosowanie znaku C-2 w zależności od kąta pomiędzy osiami dróg na skrzyżowaniu typu „T”

 

Ustalenie kąta pomiędzy drogami na skrzyżowaniu typu „T”, gdy wlot przebiega w łuku poziomym

 

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: