GAZnaki-C-4_1 C-4
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.
Znak C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w lewo za znakiem. Stosuje się go na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w lewo.

Sposób umieszczania znaku

Na skrzyżowaniu typu „T” znak C-4 umieszcza się na:

  • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej,
  • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w prawo.

Na skrzyżowaniach czterowlotowych znak C-4 umieszcza się na wlocie jeżeli:

droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony,

wjazd zarówno w drogę poprzeczną w prawo, jak i w drogę na wprost został zamknięty.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: