GAZnaki-C-5_1 C-5
Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.
Znak C-5 „nakaz jazdy prosto” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie.

Sposób umieszczania znaku

Znak ten umieszcza się na skrzyżowaniach w szczególności jeżeli:

  • skręcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacznym stopniu ruch pieszych,
  • natężenie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest znaczne i skręcanie w tę drogę byłoby utrudnione lub zagrażałoby bezpieczeństwu,
  • na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakami B-1 lub B-2.

Poza skrzyżowaniami znak C-5 stosuje się jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów, np. skręcania w lewo do obiektów przydrożnych, stacji paliw itp.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: