GAZnaki-C-8_1 C-8
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo.
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.
Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” stosuje się  w celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w prawo lub w lewo.

Zasady umieszczania znaku

Znak ten umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu umiemożliwa przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: