GAZnaki-C-9_1 C-9
Nakaz jazdy z prawej strony znaku.
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.
Znak C-9 :nakaz jazdy z prawej strony znaku” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody na jezdni) po jej prawej stronie.

Sposób umieszczania znaku

Na pasach ruchu z prawej strony znaku nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku.

Znak C-9 umieszcza się w pasie dzielącym drogi dwujezdniowej, jeżeli szerokość pasa jest równa lub mniejsza od 6m; w takim przypadku nie stosuje się znaku B-2.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: