GAZnaki-A-5 A-5
Skrzyżowanie dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg równorzędnych.
Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” stosuje się przed skrzyżowaniem dróg, z których żadnej nie nadano pierwszeństwa. Stosuje się w obszarze zabudowanym, jeżeli:

  • na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e,
  • w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Zasadę nienadawania pierwszeństwa na skrzyżowaniu stosuje się w szczególności na drogach klasy L i D, jeżeli natężenie ruchu na wlotach są dużo mniejsze niż przepustowość i zapewniony jest dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwiązanie takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5 umieszcza się na wszystkich wlotach na skrzyżowaniu.

Dopuszcza się stosowanie znaku A-5 przed skrzyżowaniem dwóch dróg gruntowych, jeżeli uzasadnia to natężenie i struktura ruchu, a także gdy nawierzchnia umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30-40 km/h.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: