A-1
Niebezpieczny zakręt w prawo.
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w prawo, jeżeli kąt zwrotu łuku jest większy niż 50 a promień łuku R wynosi:

  • R <= 450 m niezależnie od przechyłki łuku,
  • 450 m < R < 750 m w zależności od przechyłki pokazanej na rys. poniżej,
  • R >= 750 m znaku A-1 nie stosuje się bez względu na wielkość przechyłki.

Znak A-1 należy stosować bez względu na wielkość kąta zwrotu, promienia i przechyłki, jeżeli łuk poziomy posiada ograniczoną widoczność i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4.

Znak A-1 stosuje się także, jeżeli na łuku dochodzi do częstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje się na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość na niej jest większa od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi, np. bardzo zła widoczność drogi, łuk o zwrocie powyżej 75°.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: